Uslovi poručivanja i isporuke cvetnih aranžmana i poklona

Sve porudžbine primljene putem online prodavnice Bucketoflove.rs, direktnog e-mail-a ili telefonskog poziva podležu sledećim uslovima.

Molimo Vas da pročitate ove uslove pre poručivanja cvetnog aranžmana i poklona.

PORUČIVANJE

Cvetni aranžman i poklone možete poručiti telefonom, pismeno putem e-mail-a (direktno poslatog na našu e-mail adresu ili popunjavanjem online formulara koji se nalazi na sajtu bucketoflove.rs).

ISPORUKA

Bucket of Love će naručenu robu isporučiti prvenstveno osobi koju je naručilac naveo kao primaoca. U slučaju da osoba koja prima poklon nije dostupna, poklon može primiti bilo koja druga osoba koja se nalazi na naznačenoj adresi, naravno ukoliko to sama želi.
Nakon isporuke, Bucket of Love online shop će telefonom ili SMS – om obavestiti naručioca da je poklon isporučen. Naručilac je obavezan da bude dostupan u vreme kada je zakazana isporuka zbog mogućih komplikacija tokom dostave.

U situacijama:

• kada osoba kojoj se šalje poklon ili cveće odbija da to primi
• kada su adresa i podaci o primaocu netačni
• kada primaoc nije u dogovoreno vreme na adresi, a prisutna lica ne žele da prime poklon
Bucket of Love online prodavnica je, zbog više sile u nemogućnosti da isporuku izvrši po dogovoru. Naručilac će biti obavešten o nastalom problemu i ako se ne nađe rešenje Bucket of Love će isporuku smatrati izvršenom.

Kod isporuka bolnicama ili drugim institucijama koje imaju određena pravila ili osobe zadužene za prijem pošiljki Bucket of Love če obavestiti naručioca i u dogovoru sa njim predati cvetni aranžman ili poklon osobi koja je za to zadužena (portirska služba, medicinska sestra…).
Pojedine institucije, bolnice ili njihova odeljenja (npr. porodilište) ne dozvoljavaju isporuku cvetnih aranžmana pacijetnima ili zaposlenima. U tom slučaju Bucket of Love će smatrati da naručioc nije naveo tačne podatke neophodne za isporuku i neće biti u mogućnosti da izvrši povraćaj troškova cvetnog aranžmana.

OTKAZIVANJE PORUDŽBINE

Porudžbina se može otkazati najmanje 24 časa pre isporuke isključivo pozivom na broj telefona + 381 61 2213 785.

ZAMENA CVEĆA I DOSTUPNOST

Bucket of Love će se potruditi da naručeni cvetni aranžman bude isti ili sličan aranžmanu koji je na slici. Cvećara zadržava pravo izmene jedne ili više komponenti u aranžmanu. Kvalitet i stil moraju biti istovetni aranžmanu koji je naručen.

PRIVATNOST

Korišćenjem web prezentacije Bucket of Love sami odgovarate za održavanje poverljivosti svoj naloga i lozinke i za ograničavanje pristupa Vašem računaru da biste sprečili neovlašćen pristup vašem nalogu.
Bucket of Love garantuje potpunu sigurnost podataka svim svojim korisnicima. Sve lične podatke koje ste naveli koristiće samo za potrebe svojih usluga odnosno za popunjavanje porudžbine i neće biti dostupni neovlašćenim osobama.
Ispravno upisani i tačni lični podaci potrebni su nam da bismo što uspešnije obavili uslugu.
Bucket of Love neće otkriti primaocu ko je poslao cvetni aranžman ukoliko naručioc ne ostavi svoj potpis u poruci.

Poručivanje cvetnog aranžmana i poklona putem online formulara, telefonskog poziva ili e-mail-a automatski podrazumeva da je naručioc upoznat sa gore navedenim Uslovima poručivanja i isporuke cvetnih aranžmana i poklona i da je u celosti saglasan sa njima.

Za sve ostale informacije molimo Vas da nas kontaktirate putem e-mail adrese love@bucketoflove.eu